پزشک امراض عمومی

06.11.2020

ایا شما بیمار هستید؟ ایا شکایات و علایم دیگری دارید؟ در این صورت شما همیشه مجاز به مراجعه به پزشک هستید. در هلند، ابتداً باید به پزشک عمومی مراجعه کنید.

اگر شما در ایندهوون زندگی میکنید، Vidk می تواند برای شما وقت ملاقات بگیرد. با ما تماس بگیرید و يا به دفتر ما مراجعه کنید.

اگر در ایندهوون زندگی نمی کنید، شما می توانید خودتان با پزشک عمومی وقت بگيرید.