پشتیبانی انفرادی

در برخی موارد، ما می توانیم از افرادی که درخواست پناهندگی داده و رد شده اند، پشتیبانی فردی ارائه کنیم. لطفاً اگر علاقه دارید با ما تماس بگیرید.

برنامه پشتیبانی ما چگونه است؟

  • ما در مورد برنامه های اینده شما با شما صحبت خواهیم کرد. ایا می خواهید در هلند، در کشور خود، يا کشور دیگری زندگی کنید؟
  • ما به شما برای رسیدن به اهداف خود کمک خواهیم کرد. ما در این مورد با شما گفتگو خواهیم کرد.
  • ایا می خواهید در هلند بمانید؟ پس ما خواهیم دید که ایا شما می توانید روند جدیدی در هلند شروع کنید يا نه. ما همیشه مشوره های صادقانه می دهیم.
  • ایا می خواهید برگردید؟ ما همچنین می توانیم در این زمینه به شما کمک کنیم. فقط در صورتیکه واقعاً شما ان را بخواهید. ما هر گز شما را مجبور نخواهیم کرد!
  • ایا می خواهید به کشوری دیگری بروید؟ ما گزینه های شما را با شما بحث خواهیم کرد.