Vrijwilligerswerk bij VidK

Bij VidK zijn op alle niveaus van de organisatie vrijwilligers actief; van de receptie tot de administratie en van cliëntbegeleiders tot bestuur. We zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers die zich in willen zetten voor afgewezen vluchtelingen. De werkzaamheden zijn zeer uiteenlopend alsook het aantal uren dat je hieraan kunt besteden.

Als vrijwilliger bij VidK maak je deel uit van een gedreven team dat altijd op zoek is naar de sociale connectie met zowel onze cliënten als onze collega’s. Als organisatie vinden we het belangrijk om te investeren in onze vrijwilligers, daarom organiseren we jaarlijks vrijwilligersfeesten- en borrels, ontvang je een eindejaarsattentie, krijg je inhoudelijke begeleiding en ook bieden we verschillende (bij)scholings- en verdiepingscursussen aan.

Een beknopt overzicht van onze actuele vacatures vind je hieronder. Voor alle functies zorgen we voor een uitgebreide inwerktraject om zowel onze organisatie als je functie te leren kennen.
Als je niet direct een passende vacature ziet, kijken we graag samen wat je te bieden hebt en waar dat past binnen onze organisatie.
Voor meer informatie over vrijwilligerswerk bij VidK, mag je ons bellen (vraag naar Eef of Annelies) of mailen.

Psycho-sociaal begeleider
Je ondersteunt cliënten om grip te krijgen op het dagelijkse leven in Nederland. Zij kampen vaak met psychische problemen vanwege trauma’s uit het land van herkomst of vanwege hun onzekere bestaan in Nederland. Het betreft cliënten die geen indicatie voor een GGZ-traject hebben, maar wel gebaat zijn met (twee)wekelijkse gesprekken. Of ter overbrugging van de wachtlijst voor een GGZ-traject.
Je bent therapeut, psycholoog of maatschappelijk werker met een luisterend oor voor de persoon achter een vluchteling. Je hebt ervaring in begeleidingsgesprekken.
Tijdsbesteding (2) wekelijks een aantal uren, in overleg.

Docent Nederlands
Je geeft Nederlandse les aan 1 of 2 cliënten. Sommige cliënten beheersen al wat Nederlands, anderen moeten vanaf nul beginnen. Er zijn diverse leermiddelen/methodes aanwezig. Collega’s en de teamcoördinator kunnen adviseren en helpen.
De lessen vinden in principe plaats op ons kantoor en duren 1 tot 2 uur per keer, bij voorkeur wekelijks.

Dossiersamenvatter
Om het juridisch perspectief van een nieuwe cliënt goed in kaart te brengen, bestuur je het asieldossier (in de Nederlandse taal). Je zoekt dit tot in de puntjes uit en verzamelt relevante juridische en feitelijke informatie. Je zoekt daarbij proactief naar mogelijke valkuilen of sterke punten bij de voorbereiding van een nieuwe juridische procedure.
Je bent sterk in informatieverwerking en verslaglegging. Je hebt niet per se een juridische achtergrond maar wel affiniteit met de juridische taal.
Tijdsbesteding: wekelijks 1 dagdeel.

Buddy
Voor afgewezen vluchtelingen is het leven zwaar. Het is belangrijk om hen te motiveren om zich persoonlijk te blijven ontwikkelen. We geven hun daarom een toekomstgerichte training. Tijdens die training worden de deelnemers uitgedaagd om persoonlijke doelen te stellen. Denk aan doelen op het gebied van sport, scholing, het opbouwen van een netwerk of vrijetijdsbesteding. Om hun plannen meer kans van slagen te geven, koppelen we hen daarna het liefst aan een buddy, iemand die hen stapsgewijs helpt om hun persoonlijke doelen te bereiken.
Jij, de buddy, spreekt gemiddeld een keer per week af met degene die jij begeleidt. Je helpt hem of haar bij het realiseren van persoonlijke doelen. Dat kan zijn door samen contact te zoeken met clubs, organisaties of mensen in Eindhoven. Als dat contact gelegd is, kun je ervoor kiezen om er de eerste (paar) keer samen naartoe te gaan. Sommige cliënten hebben genoeg aan iemand die naar hen luistert en hen stimuleert om zelf in actie te komen.

Medewerker inloopspreekuur
Als eerste contactpunt bij voor onze cliënten bekijk je in een telefonisch of persoonlijk gesprek wat de hulpvraag is. Soms best een uitdaging om de uiteenlopende hulpvragen duidelijk te krijgen vanwege taalbarrière of ingewikkelde materie. Je helpt de cliënt zoveel mogelijk zelf of geeft een zorgvuldige overdracht naar een collega. Je werkt nauw samen met het aanspreekpunt, die de uitgebreidere hulpvragen behandelt en jouw vraagbaak is. Verder zorg je ervoor dat het kantoor is opgeruimd, dat er verse koffie is en dat cliënten zich welkom voelen.