Vrijwilligerswerk bij VidK

Bij VidK zijn op alle niveaus van de organisatie vrijwilligers actief; van de receptie tot de administratie en van cliëntbegeleiders tot bestuur. We zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers die zich in willen zetten voor afgewezen vluchtelingen. De werkzaamheden zijn zeer uiteenlopend alsook het aantal uren dat je hieraan kunt besteden.

Als vrijwilliger bij VidK maak je deel uit van een gedreven team dat altijd op zoek is naar de sociale connectie met zowel onze cliënten als onze collega’s. Als organisatie vinden we het belangrijk om te investeren in onze vrijwilligers, daarom organiseren we jaarlijks vrijwilligersfeesten- en borrels, ontvang je een eindejaarsattentie, krijg je inhoudelijke begeleiding en ook bieden we verschillende (bij)scholings- en verdiepingscursussen aan.

Een beknopt overzicht van onze actuele vacatures vind je hieronder. Voor alle functies zorgen we voor een uitgebreide inwerktraject om zowel onze organisatie als je functie te leren kennen.
Als je niet direct een passende vacature ziet, kijken we graag samen wat je te bieden hebt en waar dat past binnen onze organisatie.
Voor meer informatie over vrijwilligerswerk bij VidK, mag je ons bellen (vraag naar Eef of Annelies) of mailen.

Medewerker spreekuur
In deze functie ben je het eerste contactpunt voor onze (nieuwe) cliënten, zowel telefonisch als in persoon. De cliënten komen met zeer uiteenlopende hulpvragen, die jij moet zien te achterhalen. Soms beste een leuke uitdaging vanwege een taalbarrière of een complex onderwerp. Je handelt zoveel mogelijk zelf af of zorgt voor een goede overdracht naar een collega.
Je kunt zelfstandig werken, overzicht houden en houdt van een praatje. Je beheerst de Nederlandse taal in woord en schrift en spreekt bijvoorbeeld ook Engels, Arabisch of Frans.

Docent Nederlands
Je geeft (wekelijkse) lessen aan 1 of 2 cliënten. Er zijn diverse leermiddelen/methodes aanwezig. Sommige cliënten beheersen al wat Nederlands, anderen moeten vanaf nul beginnen. De lessen vinden in principe plaats op ons kantoor en duren 1 tot 2 uur per keer. Collega’s en de teamcoördinator kunnen adviseren en helpen.

Dossiersamenvatter
Om het juridisch perspectief van een nieuwe cliënt goed in kaart te brengen, bestuur je het asieldossier (in de Nederlandse taal). Je zoekt tot in de puntjes uit en verzamelt relevante juridische en feitelijke informatie. Je zoekt daarbij proactief naar mogelijke valkuilen of sterke punten bij de voorbereiding van een nieuwe juridische procedure.
Je bent sterk in informatieverwerking en verslaglegging. Je hebt niet per se een juridische achtergrond maar wel affiniteit met de juridische taal.

Psycho-sociaal begeleider
Je ondersteunt cliënten om grip te krijgen op het dagelijkse leven in Nederland. Zij kampen vaak met psychische problemen vanwege trauma’s uit het land van herkomst of vanwege hun onzekere bestaan in Nederland. Het betreft cliënten die geen indicatie voor een GGZ-traject hebben, maar wel gebaat zijn met (twee)wekelijkse gesprekken. Of ter overbrugging van de wachtlijst voor een GGZ-traject.
Je bent therapeut, psycholoog of maatschappelijk werker met een luisterend oor voor de persoon achter een vluchteling. Je hebt ervaring in begeleidingsgesprekken.

Huizenbeheer coördinator
Ons team van huizenbeheerders zorgt ervoor dat onze opvanghuizen iedere keer weer opnieuw in orde zijn om nieuwe bewoners te verwelkomen. Als coördinator zorg jij voor de de verdeling van taken, administratieve zaken en de voorbereiding van de opvang van nieuwe bewoners zodat de huizenbeheerders zich vooral kunnen richten op de praktische zaken. Deze functie is ook goed te combineren met een andere vrijwilligerstaak, zeker als je flexibel in je tijdsbesteding bent.

Buddy
Voor afgewezen vluchtelingen is het leven zwaar. Het is belangrijk om hen te motiveren om zich persoonlijk te blijven ontwikkelen. We geven hun daarom een toekomstgerichte training. Tijdens die training worden de deelnemers uitgedaagd om persoonlijke doelen te stellen. Denk aan doelen op het gebied van sport, scholing, het opbouwen van een netwerk of vrijetijdsbesteding. Om hun plannen meer kans van slagen te geven, koppelen we hen daarna het liefst aan een buddy, iemand die hen stapsgewijs helpt om hun persoonlijke doelen te bereiken.
Jij, de buddy, spreekt gemiddeld een keer per week af met degene die jij begeleidt. Je helpt hem of haar bij het realiseren van persoonlijke doelen. Dat kan zijn door samen contact te zoeken met clubs, organisaties of mensen in Eindhoven. Als dat contact gelegd is, kun je ervoor kiezen om er de eerste (paar) keer samen naartoe te gaan. Sommige cliënten hebben genoeg aan iemand die naar hen luistert en hen stimuleert om zelf in actie te komen.