Ahmed heeft een vergunning

09.12.2020

Ahmed toont trots zijn MVV waarmee hij vanuit Libië weer terug kon reizen naar zijn vrouw in Nederland.
Sociaal-juridisch begeleider Manon Brouwers vertelt over Ahmed.

Ahmed is in 2010 uit Libië gevlucht en heeft in Nederland asiel aangevraagd. Zijn asielaanvraag werd afgewezen, maar al snel leerde hij zijn Nederlandse vrouw kennen waarmee hij in juni 2014 een geregistreerd partnerschap is aangegaan. Na jaren ongedocumenteerd samengewoond te hebben, besloot Ahmed om zijn verblijf te legaliseren.

Om legaal bij zijn partner in Nederland te verblijven moest Ahmed een Machtiging Voorlopig Verblijf (MVV) aanvragen. Een MVV vraag je echter niet aan in Nederland, maar op een Nederlandse ambassade in (of in een buurland van) het land van herkomst. Voor Ahmed betekende dit dat hij moest terugkeren naar Libië en vervolgens bij de Nederlandse ambassade in Egypte een MVV aan moest vragen. Zijn vrouw heeft vervolgens in Nederland bij de IND een verzoek ingediend voor Ahmed om bij haar te verblijven in Nederland. Verder moesten ze onder andere aantonen dat zijn vrouw voldoende inkomen heeft, aantonen dat het gaat om een duurzame relatie en Ahmed moest zijn inburgeringsexamen behalen in het land van herkomst.

In juli 2019 keerde Ahmed terug om zijn MVV te halen. Hij slaagde met vlag en wimpel voor zijn inburgeringsexamen en zijn partner heeft in Nederland de aanvraag ingediend met foto’s van gezamenlijke kerstvieringen, uitjes en etentjes. Ook hebben ze een uitgebreide vragenlijst van de IND beantwoord.

Eind april 2020 kwam het verlossende woord: de IND had de aanvraag van Ahmed ingewilligd. Op de Nederlandse ambassade in Caïro kon hij een afspraak maken om zijn MVV op te halen. Feest! Maar al snel kwam de volgende tegenslag. Covid-19 had zich inmiddels over de gehele wereld verspreid en zo ook in Egypte. De ambassade was dicht. De MVV moet na de inwilliging van de IND binnen drie maanden worden opgehaald. Deze termijn gingen we niet halen, want het zag er niet naar uit dat de ambassade open zou gaan.

Inmiddels waren Ahmed en zijn vrouw al ruim negen maanden van elkaar gescheiden. En negen maanden in een land verblijven, zonder werk, voorzieningen en huisvesting is enorm duur. Gelukkig ging de ambassade na negen maanden weer open en kon Ahmed zijn MVV gaan ophalen. Alles opgelost? Nee, helaas niet. Ahmed kwam met zijn tijdelijke Libische paspoort Egypte niet in. De Nederlandse ambassade kon niets voor hem betekenen. Ahmed was welkom bij de ambassade, maar het is aan de Egyptische autoriteiten om hem het land te laten betreden. Ahmed zat ‘vast’ in Libië. Meerdere dagen heeft hij bij de grens gewacht in de hoop dat er een wisseling van grenswacht zou plaatsvinden en een milder persoon de wacht kwam houden. Mogelijk liet deze persoon hem wel Egypte betreden. Helaas mocht het niet baten en Ahmed keerde terug naar zijn familie.

Ahmed moest eerst een nieuw paspoort aanvragen. Eindelijk werd Ahmed begin oktober 2020 toegelaten tot Egypte en kon hij bij de Nederlandse ambassade terecht. Zijn MVV werd goedgekeurd en eind oktober 2020 kon Ahmed eindelijk naar zijn vrouw en naar huis. Inmiddels is hij ook in het bezit van een verblijfsvergunning voor verblijf bij zijn Nederlandse partner!