Psycho-sociaal begeleider -vrijwilliger

03.12.2022

Je probeert onze cliënten te ondersteunen om grip te krijgen op het dagelijks leven in Nederland. Onze cliënten kampen vaak met psychische problemen vanwege trauma’s uit het land van herkomst of vanwege hun onzekere bestaan in Nederland. Het betreft cliënten die geen indicatie voor een GGZ-traject hebben, maar wel gebaat zijn met (twee)wekelijkse gesprekken om hun gedachtes, angsten en problemen te kunnen ventileren en om steun te ondervinden. Of ter overbrugging van de wachtlijst voor een GGZ-traject.

Laat het ons weten als je denkt dat je in deze of een andere rol wilt bijdragen aan een menswaardig bestaan voor ongedocumenteerden.

neem contact op