Een training gericht op de toekomst

10.11.2020

Wat als je al jaren in Nederland leeft, als je de hoop op een verblijfsvergunning op begint te geven en een leven als ongedocumenteerde in Nederland steeds zwaarder wordt?

Voor afgewezen vluchtelingen die met deze vragen lopen, hebben we de training Toekomstoriëntatie opgezet. De laatste keer kregen we deze reactie van een van de vluchtelingen:

‘Ik ben te lang positief geweest over het verkrijgen van papieren. Ik ben nu al 17 jaar in Nederland. Ik voel me een insect. Had ik mij van tevoren gerealiseerd dat ik geen kans maakte op een verblijfsvergunning, was ik direct teruggegaan. Nu vind ik dat heel moeilijk. De training heeft er voor gezorgd dat ik weer na ben gaan denken over de toekomst’.

De training is een laagdrempelig begeleidingstraject naast de meer intensieve individuele begeleidingstrajecten die we aanbieden. Doelstelling van de training is de deelnemers inzicht te geven in de kansrijkheid en kansloosheid van verschillende toekomstscenario’s in hun individuele situatie. Daarnaast wordt cliënten inzicht gegeven in de basisrechten die ze hebben als ongedocumenteerden in Nederland en worden hun persoonlijke kwaliteiten versterkt.

In oktober 2020 hebben we een nieuwe variant van deze training gegeven in samenwerking met de meeste LVV partners. Tijdens deze training zijn onze cliënten in gesprek gegaan met medewerkers van NGO’s en de rijksorganisaties zoals IND en DT&V. Ze hebben daardoor meer over hun positie en mogelijkheden geleerd.

Voor ons was dit een ontzettend spannende training, omdat we nog nooit op deze manier hadden samengewerkt met IND en DT&V. We wilden het voorzichtig aanpakken en via videobellen onze cliënten zo anoniem mogelijk met IND en DT&V in gesprek laten gaan. De cliënten wilden liever face-to-face met de medewerkers praten en hieruit zijn uiteindelijke bijzondere gesprekken voort gekomen. Het was informatief en de cliënten hebben zich gehoord gevoeld. Gelukkig!