Verkiezingsbarometer

08.12.2020

Ze kunnen niet terug en mogen niet blijven. Veel afgewezen vluchtelingen zitten muurvast, vaak in schrijnende situaties, zonder enig perspectief. Daarom slaan wij met zeven andere organisaties in Nederland de handen ineen voor actie: er moeten weer oplossingen komen!

In de aanloop tot de verkiezingen vergroten we de druk op de politiek. Daarbij hebben we jullie nodig. Laten we massaal de politieke partijen vragen om hun partijprogramma’s aan te passen aan de realiteit, en de problematiek serieus te nemen.

Op www.kiesvoorongedocumenteerden.nl hebben we vast geïnventariseerd waar de partijen staan. Ook lees je hier over casussen, echte mensen die een leven op willen bouwen. Help je hier aandacht voor te vragen?