VidK en corona

10.11.2020

Wij zijn open! Ook tijdens corona kan je met al je vragen terecht bij VidK. Wel proberen we contactmomenten zo veel mogelijk te beperken en vragen we je om je vragen zo veel mogelijk telefonisch of per mail te stellen.

We are open! Please contact us with all your questions. We are open, but we prefer to answer your questions by phone or email so that we can minimilize all contact moments.

Wat doen we?

We zetten ook tijdens corona onze werkzaamheden als medisch zorgloket voor ongedocumenteerden voort. We informeren onze cliënten actief over corona en de telkens veranderende maatregelen en we functioneren als spil tussen onze cliënten en zorgverleners. Hiermee wordt de druk op huisartsen wat verminderd. Daarnaast begeleiden we onze cliënten intensief en in sommige gevallen op afstand. Ook gaat de training Toekomstoriëntatie, waar mogelijk, met minimale aantallen door.

Corona en onze cliënten

Corona heeft het leven van onze cliënten ingrijpend veranderd. Onze cliënten leven vrij geïsoleerd, hun netwerk is vaak klein. Nu allerlei organisaties zoals de Huiskamer van het Jongerenhuis, de kerken en de bibliotheek beperkt toegankelijk zijn, zitten veel mensen meer thuis dan normaal. En thuis zitten valt niet mee als je het huis moet delen met anderen, want hoe hou je dan 1.5 meter afstand? Sommige van onze cliënten slapen op een bank bij iemand in de huiskamer. Met te veel mensen, worden ze verzocht om overdag naar buiten te gaan. Een enkeling is ook ’s nachts niet meer welkom, omdat de huiseigenaar bang is voor
besmetting. Gelukkig loopt de leefgeldregeling door en kan een groot deel van onze cliënten gebruik maken van de Bed, Bad, Brood voorziening van de gemeente Eindhoven. Ook heeft de gemeente Eindhoven tijdens de huidige en eerdere besmettingspiek de opvang opengesteld voor iedereen die anders op straat zouden moeten slapen, waaronder sommige van onze cliënten.

Een grote groep van ongedocumenteerden zonder asielachtergrond valt buiten de Bed, Bad, Brood regeling en moeten in hun eigen onderhoud voorzien met zwart werk, meestal schoonmaakwerk, bij particulieren of in de horeca. Dat is vaak stopgezet en deze groep is dus haar inkomen kwijt. Dat levert schrijnende situaties op. Het Rode Kruis, een DAK fonds voor dak- en thuislozen, een moskee uit Eindhoven en particuliere inzamelacties hebben ervoor gezorgd dat we deze cliënten wel ondersteuning en voedselzekerheid konden bieden. Het is niet voldoende om de echte klappen op te vangen, maar mensen zijn ontzettend dankbaar voor
deze giften.

Werken tijdens corona

Voor ons als organisatie is er ook veel veranderd. De dienstverlening gaat gewoon door, maar wel in aangepaste vorm. Op momenten dat de besmettingen stegen, hebben we onze vrijwilligers moeten vragen om voorlopig even niet te komen werken. De medewerkers zijn veel meer thuis gaan werken. Cliënten kunnen niet zomaar meer binnen lopen, ze moeten eerst aanbellen en dan staan we ze bij de deur op 1.5 meter afstand te woord. Sommige gesprekken die we anders op kantoor zouden voeren doen
we nu telefonisch en dat gaat redelijk goed. De noodzakelijke medische bemiddeling gaat gewoon door.

Het is wel stil op kantoor. We missen de kleine ontmoetingen en gesprekjes tussendoor. Het isolement, niets te doen hebben, weinig mensen waarmee ze contact kunnen hebben, de onzekerheid over hoe het hun familie ver weg vergaat met het coronavirus; het zijn zware tijden voor onze cliënten.