Achtergrond

Doordat ze ongedocumenteerd zijn, kunnen ze geen aanspraak maken op basisrechten: eten, drinken, een dak boven hun hoofd, medische zorg, juridische bijstand en ontwikkeling. Bovendien lopen ze het risico in vreemdelingendetentie terecht te komen, waardoor ze terughoudend zijn om om hulp te vragen. 

VidK heeft in de ruim 25 jaren van haar bestaan een expertise opgebouwd in de hulpverlening aan ongedocumenteerden.  We bieden opvang, sociaaljuridische begeleiding en bemiddeling bij medische zorg. Door samen met vluchtelingen de verschillende toekomstperspectieven te onderzoeken en in te zetten op de ontwikkeling van hun eigen kracht en weerbaarheid, streven we naar een duurzame oplossing voor elk individu.