Doelgroep

VidK zet zich in voor (afgewezen) vluchtelingen. Dit zijn mensen die de Nederlandse autoriteiten om bescherming hebben gevraagd, maar dat niet hebben gekregen. Ze hebben geen recht meer op overheidsvoorzieningen en moeten noodgedwongen in de marge van de samenleving leven. We begeleiden afgewezen asielzoekers, slachtoffers van mensenhandel, vluchtelingen die hun procedure op straat moeten afwachten en vluchtelingen die willen terugkeren naar het land van herkomst en tijd nodig hebben voor de voorbereiding.

Daarnaast is er een grote groep onverzekerbare Niet-Europese ongedocumenteerden bij ons in beeld die de Nederlandse autoriteiten niet om bescherming hebben gevraagd. We bemiddelen voor hen bij toegang tot basisrechten zoals medische zorg, veilige aangifte, erkenning en scholing van kinderen.