Doelgroep

VidK zet zich in voor afgewezen vluchtelingen. Dit zijn mensen die de Nederlandse autoriteiten om bescherming hebben gevraagd, maar dat niet hebben gekregen. Het betreft mensen wiens asielprocedure is afgewezen en niet erkende slachtoffers van mensenhandel. Beide hebben geen recht meer op overheidsvoorzieningen en moeten noodgedwongen in de marge van de samenleving leven. We begeleiden afgewezen vluchtelingen bij toegang tot opvang, toegang tot basisrechten en sociale en juridische begeleiding.

Daarnaast verblijft er een grote groep Niet-Europese ongedocumenteerden in Eindhoven die de Nederlandse autoriteiten niet om bescherming hebben gevraagd (zogenaamde derdelanders zonder asielachtergrond). We bemiddelen voor hen bij toegang tot basisrechten zoals medische zorg, veilige aangifte, erkenning en scholing van kinderen.