Doelstelling, missie en visie

Doelstelling

Met de beschikbare middelen zoveel mogelijk afgewezen vluchtelingen helpen om een duurzaam toekomstperspectief te realiseren en hun basisrechten te doen gelden. Wezenlijk hiervoor is het bijdragen aan de publieke bewustwording van de situatie van afgewezen vluchtelingen in Nederland. De doelstelling wordt bereikt mede door beïnvloeding van het overheidsbeleid met betrekking tot afgewezen vluchtelingen en hun rechten.

Missie

Vanuit de vaste overtuiging dat ieder mens bestaansrecht heeft, maken wij ons sterk voor de toegang tot basisrechten van ongedocumenteerden en het bereiken van duurzame toekomstperspectieven voor afgewezen vluchtelingen.

Visie

VidK biedt afgewezen vluchtelingen in Nederland ruimte om te werken aan een eigen toekomstperspectief, door deskundige hulp te geven op sociaal en juridisch gebied, eigen kracht te stimuleren en bij te dragen aan een structurele verbetering van de positie van afgewezen vluchtelingen in Nederland.