Missie, visie en doelstelling

Missie

VidK streeft vanuit medemenselijkheid en gelijkwaardigheid naar het bereiken van een menswaardig bestaan voor ongedocumenteerden.

Visie

Ieder mens heeft recht op een menswaardig, betekenisvol en veilig bestaan.

Doelstelling

VidK ondersteunt afgewezen vluchtelingen bij het voorbereiden op en realiseren van een toekomstperspectief en bemiddelt bij toegang tot basisrechten voor ongedocumenteerden. Daarnaast zet zij zich in voor structurele verbetering van de positie van ongedocumenteerden en realisatie van een dekkend vangnet voor hen, door middel van lokale en landelijke lobby en belangenbehartiging, bijdragen aan de publieke bewustwording en beïnvloeding van het overheidsbeleid.

Onder vangnet verstaan we de toegang tot voorzieningen die zorgen voor een menswaardig leven voor ongedocumenteerden in Nederland en het verkrijgen van een toekomstperspectief waarbij er zicht is op het waarmaken van persoonlijke doelen in veiligheid en rust.