Belangenbehartiging

Het asielsysteem in Nederland is niet sluitend, afgewezen vluchtelingen belanden in mensonterende situaties op straat en worden uitgesloten van voorzieningen. Ze mogen niet werken, niet naar school en zich niet ontwikkelingen. Om de positie van ongedocumenteerden in Eindhoven en in Nederland structureel te verbeteren, behartigen we hun belangen lokaal en landelijk. We behartigen hun belangen door middel van het informeren van de lokale en landelijke politiek, het geven van presentaties, lezingen en het meedoen aan symposia. Daarnaast zetten we campagnes op, zoals de campagne (ON)GEZIEN, en delen we actief onze kennis over de doelgroep.