Intensieve begeleiding

VidK biedt intensieve begeleiding aan afgewezen vluchtelingen. We werken in onze begeleiding toe naar het bereiken van een duurzaam toekomst perspectief in Nederland, het land van herkomst of een derde land. In onze begeleiding ondersteunen we bij het maken van keuzes en plannen voor de toekomst en we vergroten de weerbaarheid en zelfredzaamheid van vluchtelingen.

Op juridisch gebied bereiden we samen met de cliënt een nieuwe procedure voor en ondersteunen we advocaten bij het verkrijgen van bewijsmaterialen voor het starten van een nieuwe reguliere of opvolgende asielprocedure. Afgewezen vluchtelingen worden vaak ‘uitgeprocedeerd’ genoemd. Van de vluchtelingen die we intensief begeleiden naar een nieuwe procedure krijgt echter 75 tot 85% alsnog een verblijfsvergunning. Creatieve benaderingen van ons team, nieuwe feiten en omstandigheden en het verkrijgen van nieuwe bewijsmaterialen zorgen ervoor dat een grote groep vluchtelingen alsnog een vergunning krijgt.