Toegang tot basisrechten

VidK werkt vanuit het basisprincipe dat ieder mens recht heeft op een menswaardig bestaan. Wij bemiddelen daarom bij toegang tot medische zorg, een plek om te slapen, voedsel en kleding. Daarnaast vinden we als stichting ook dat andere rechten, zoals het recht op gezinsleven, het recht op scholing en het doen van veilige aangifte, basisrechten zijn.

VidK ondersteunt op dit moment ongeveer 300 ongedocumenteerden in Eindhoven bij het verkrijgen van toegang tot deze basisrechten. Ook al hebben ongedocumenteerden wettelijk toegang tot de meeste van deze voorzieningen, de toegang is niet vanzelfsprekend. Er bestaat veel onbekendheid bij zowel onze cliënten, als bij de organisaties die deze voorzieningen aanbieden. VidK bemiddelt daarom bij toegang en informeert partner organisaties in Eindhoven en cliënten over de mogelijkheden.