• پشتیبانی حقوقی
 • مراقبت صحی
 • مکانی برای اقامت
 • غذا و لباس
 • تحصیلات
 • با راحتی تهییه کردن گزارش
 • سوالات حقوقی

  اگر شما برای پناهندگی درخواست داده اید، شما می توانید همرای سوالات حقوقی خود به ما بیایید.

  اگر شما برای پناهندگی درخواست ندداه اید، شما می توانید از Vreemdelingen Informatie Punt در باره اجازه اقمات سوال کنید. بيشتر دز اینجا خوانده می توانید. شما می توانید با ما در باره سوالات حقوقی دیگر تماس بگیرید.

  ما فکر می کنیم این امر مهم است که شما می توانید برای دیدن وکیل خود سفر کنید و به دادگاه بروید، بنا بر این اگر شما در ایندهوون زندگی می کنید، ما می توانیم هزینه سفر شما را جبران کنیم.

  در صورت لزوم و مناسب بودن، ما به شما در یافتن وکیل کمک خواهیم کرد.

 • پزشک امراض عمومی

  ایا شما بیمار هستید؟ ایا شکایات و علایم دیگری دارید؟ در این صورت شما همیشه مجاز به مراجعه به پزشک هستید. در هلند، ابتداً باید به پزشک عمومی مراجعه کنید.

  اگر شما در ایندهوون زندگی میکنید، Vidk می تواند برای شما وقت ملاقات بگیرد. با ما تماس بگیرید و يا به دفتر ما مراجعه کنید.

  اگر در ایندهوون زندگی نمی کنید، شما می توانید خودتان با پزشک عمومی وقت بگيرید.

 • بیمارستان

  اگر در وضعیت تهدید کننده زندگی به کمک پزشکی نیاز دارید: به ۱۱۲ تماس بگیرید.

  برای سایر دیدنهای بیمارستان، ابتداً نیاز به ارجاع پزشک عمومی خود دارید. اگر در ایندهوون زندگی می کنید، برای دریافت معلومات بیشتر به دفتر ما مراجعه کنید.

 • پناه گاه

  ایا تقاضای پناهندگی کرده اید؟ پس ممکن است واجد شرایط برای مکانی در پناه كاه ما شوید.

  Vidk چند خانه در ایندهوون دارد. در هر خانه به سه یا چهار پناهنده جای داده شده است. اگر دیگر نمی توانید در یک AZC بمانید، ممکن است از ما برای پناه گاه درخواست کنید. اگر ما می توانیم در درخواست جدید اجازه اقامت به شما کمک کنیم، ممکن است برای مدت کوتاه در یکی از خانه های ما بمانید.

  اگر می خواهید برای پناه گاه درخواست کنید، می توانید به دفتر ما تماس بگیرید يا به ادرس زیل ایمیل ارسال نماید opvangaanvraag@vidk.nl.

  برای ارزیابی اینکه ایا شما واجد شرایط پناهندگی هستید يا نه، ما به پرونده کامل پناهندگی شما نیاز داریم.

 • مکانی برای اقامت

  شهرداری نمی خواهد کسی در خیابان زندگی کند. اگر شما برای پناهندگی درخواست کرده اید و در ایندهوون یا اطراف ان برای مدتی زندگی می کنید، شهرداری ایندهوون به شما کمک می کند طبق مقررات Bad, Bad, Brood en Begeleiding (BBBB) مکانی برای اقامت پیدا کنید.

  ایا یک مکان برای اقامت در ایندهوون دارید؟ پس می توانید کمک هزینه های زندگی برای پرداخت مصارف زندگی دریافت کنید. اگر جایی برای اقامت در ایندهوون ندارید، می توانید به پناهگاه شبانه شهرداری ایندهوون، يا پناهگاه خودمان بيایید. لطفاً به ما تماس بگیرید تا معلوم شود که این مورد به شما عملی می شود يا نه.

 • غذا و لباس

  به عنوان يک شخص بدون جواز اقامت، مجاز نیستید کار کنید.

  شما برای زندگی سالم به غذا و لباس پاک نیاز دارید.

  ما می توانید به شما در مورد درخواست برای Voedselbank (بانک غذا) يا Kledingbank (بانک لباس) در ایندهوون کمک کنیم. سپس شما هر هفته غذا دریافت خواهید کرد و در هر سال دوبار لباس خواهد بدست اوردید.

 • کودکان

  در هلند، مکتب برای همه افراد تا سن ۱۸ سالگی اجباری است. حتی اگر مدارک اقامتی معتبری برای هلند نداشته باشید، کودکان باید به کودکان بروند.

  ما می توانیم به والید کمک کنیم تا فرزندان خود را در یک مکتب ابتدایی یا متوسطه ثبت نام کنند.

 • بالغان

  حتی اگر بيش از ۱۸ سال سن داشته باشید، این مهم و دلپذیر است که برای پیشرفت خود کار کنید. در بعضی موارد، ممکن است یک برنامه تحصیلاتی را دنبال کنید. با توجه به تحصلات ابتدایی، مهارت زبان و علایق شما، ما به دنبال یک دوره مناسب جستجو خواهیم کرد.

  مراجعین که از Vidk راهنمایی می گیرند می توانند یکی از دوره های زبان هلندی ما را دنبال کنند. معلمان به شما خواهد کرد که صحبت کردن، نوشتن، و خواندن زبان هلندی را یاد بگیرید.

 • با راحتی تهییه کردن گزارش

  اگر شما قربانی یک جنایت (جدی) شده اید، شما می توانید این موضوع را به پلیس گزارش دهید. بدون اینکه به خطر توقیف پلیس بیگانگان بیفتید.

  ما می توانیم به شما در مورد درج گزارش خود به پلیس کمک کنیم. ما می توانیم برای شما وقت بگیریم و همچنان می توانیم، اگر شما تقاضا داشتید، به شما در وقت ملاقات خود بیاییم. این واقعاً بی خطر است.