Beleidsplan & jaarverslagen

Bekijk ons beleidsplan om meer te leren over ons werk, onze missie en visie en onze doelen.

In ons jaarverslag leggen we ieder jaar verantwoording af aan geïnteresseerden, donateurs en fondsen over onze activiteiten en de resultaten die we daarmee geboekt hebben. Ook bieden we een in inzicht ons werk. Hieronder vind je een overzicht van inhoudelijke en financiële verslagen van de afgelopen jaren.